Poziv na javnu raspravu i skupštinu

Poziv na javnu raspravu i skupštinu

Poštovani članovi kluba, pred nama je zakonska obaveza i zadatak da statut kluba usaglasimo sa novim statutom Košarkaškog saveza Srbije, a u skladu sa zahtevima Zakona o sportu. Na sednici Upravnog odbora kluba održanoj 30.01.2017. usvojen je nacrt izmene statuta koji vam ovom prilikom prezentujemo. Objavljivanjem na sajtu kluba i oglasnoj tabli kluba, počev od 31.01.2017. godine pokreće se javna rasprava. Članovi kluba mogu svoje predloge i primedbe na predlog nacrta statuta da dostave na e-mail adresu kluba info@kkradnickikovin.rs Na sednici Upravnog odbora doneta je odluka o održavanju redovne skupštine…

Opširnije